Stockholms bästa badställen
Av Paulina B

1. Hornsbergs Strand

Dyk från betongbryggan. Fin kvälssol.