Sämst väder i Sverige
Av Alexander S

4. Karlstad

Har det någonsin varit soligt i Karlstad?

Tweet