Stockholms bästa badställen
Av Paulina B

4. Långholmens Strandbad

Gå Långholmsbron och ta Långholmsmuren mot badet.