Vidrigaste rotfrukt
Av Administrator

1. Rotselleri

Den vidrigaste av dem alla.