Vårda kärleken
Av Fredde

3. Sömnbrist

Trött för jämnan, orkar inte, men glöm inte bort varandra