Låtar för tolvslaget
Av Jabba A

1. Sovietiska nationalsången

Röda armens manskör