Tips för familjehållning
Av Massimo

3. Stressa ner

Vad har vi så bråttom till? Stanna upp och tänk efter vad som är viktigt i livet.