Tips för familjehållning
Av Massimo

4. Var offline ibland

Stäng av dator, ipad, tv etc. ibland och umgås som "man gjorde förr"